Genç Bilge Yetenek Atölyeleri, Üstün/özel yetenekliler Uzmanı Doç.Dr. Hasan Said TORTOP tarafından tasarlanan danışmanlık hizmetidir. Bu atölyelerde belli yetenek alanlarında çocukların gelişimi desteklenir. Mentörlük stratejisinin uygulandığı atölyelerde çocukların bilgiye ulaşmasının yolları gösterilir. Eğlenceli ve keyifli etkinliklerle yetenek alanlarına ilişkin merakları teşvik edilir. Alanlarında uzman danışmanlar eşliğinde çocukların gelişim alanları desteklenmiş olur.

Genç Bilge Yetenek atölyelerinde İleri düzey öğrenen çocuklara yöneliktir bunlar; üstün zekalılık ya da üstün yeteneklilik olgusunun Maryland raporundaki (1970) belirlenen altı alandan biri olarak özel akademik becerileri açısından normallerden ileri düzeyde performans gösteren çocuklardır.

Bu tip çocuklar üç şeye ihtiyaç duyarlar (Smutny & von Fremd, 2011); Hızlandırma (acceleration), Yaratıcı Deneyimler (creative experiences), Hassas Eğitim (sensitive handling). 

Çocukların bu özelliklerine dikkat ederek hazırlanan öğretim tasarımları ile bu çocuklara danışmanlık hizmeti verilmesi önemlidir. 

 

Genç Bilge Yetenek Atölyelerimde amaç test çözmek, ders çalışmak, konu tekrar etmek asla değildir. Bu atölyeler, didaktik yani öğretici bir yaklaşım da değildir.Genç Bilge Yetenek Atölyeleri, üstün/özel yetenekli olmanın yanında öğrenme hızı akranlarından ileride olan öğrenciler ve aileleri için onların kendi hızında, yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini geliştirici, araştırma ve keşfetmeye yöneltici, rahatlatıcı ve keyif verici, öz düzenleme becerilerini geliştirici, yetenek alanındaki uzmanlarla ağlar kurucu bir danışmanlık hizmetidir.

 

Genç Bilge Yetenek Atölyeleri, Türkiye’de ilk kez Üstün/özel Yetenekliler Uzmanı Doç. Dr. Hasan Said TORTOP tarafından başlatılmıştır. 

Genç Bilge Yetenek Atölyeleri;

  • Bilim Kaşifleri 
  • Disiplinlerarası Sanat 
  • Tasarımla Düşünme 
  • İngilizce Alet Çantam 
  • Dikkat ve Konsantrasyon Becerileri Geliştirme 

olmak üzere 5 atölye şu an hazır durumdadır. Atölyelere ilişkin atölye setleri çocuklara verilmektedir.