Çoğumuz tek varlığı ve sermayesi çocuğu olan kişileriz. Bu çocuğun da ailesine, memleketine, milletine, ülkesine ve devletine faydalı olan yetenekli birey haline gelmesinden başka da amacı olmayan kişileriz. Çocuğumuzun diğer çocuklardan farklı olduğunu öğrendiğimizde hem sevinmiş hem de düşüncelere dalmıştık. Asenkron gelişim denen durumu görünce daha da tedirgin olmuştuk. Uykusuz geceleri, çok soru sorması, verdiğimiz sözleri unutmaması gibi birçok özelliği ile ileri düzey öğrenen ya da üstün yetenekli bir çocuk olabileceği hakkında şüphelerimiz artık güçlenmeye başladığında, yapılan ilk zekâ testi ile artık zorlu ve bir o kadar da heyecanlı serüven başlamıştı bizim için. Normal okulun yetmediği, öğretmenin şikâyetlerinin dinmediği bir süreç bu. Kitapların bitirildiği, bilgisayar oyunlarının levellerinin bir bir atlandığı bir çocukluk…

Şimdi geldi çattı önemli hedefler ve kararların alınacağı zamana, disipline olmaya, güzel bir geleceğe ve kariyere açılan kapının çalınmasına. Bu aşamada bizler bu çocuğun etkileşimli çevresini oluşturmak, özdüzenleme becerilerini kazanmasını sağlamak, yol göstermek, strateji öğretmek gibi birçok görevler üstlenmiş durumdayız. Bu kitapçık, Genç Bilge Eğitim & Danışmanlık olarak Türkiye’nin birçok yerinde (Gebze, İzmir, Bursa, Ankara ve İstanbul) açtığımız ve açılacak olan eğitim – danışmanlık hizmetinde ileri düzey öğrenen öğrenciler hakkında sizlere rehber olacak bazı bilgileri içeriyor. Umarım bu güzel ama zorlu yolculukta faydalı olur…

İleri Düzey Öğrenen Bireyler Kimlerdir?

Bu öğrenciler, üstün zekâlılık ya da üstün yeteneklilik olgusunun Maryland raporundaki (1970) belirlenen altı alandan biri olarak özel akademik becerileri açısından normallerden ileri düzeyde performans gösteren çocuklardır.

Bu tip öğrenciler üç şeye ihtiyaç duyarlar (Smutny & von Fremd, 2011); Hızlandırma (acceleration), Yaratıcı Deneyimler (creative experiences), Hassas Eğitim (sensitive handling). Şimdi bu kavramları biraz açıklayalım;

Hızlandırma, üstün yetenekli bireylerin eğitim programında normalden daha hızlı ilerlemesi ya da normalden daha küçük yaşta, bir eğitim programına katılması olarak tanımlanmaktadır (Sak, 2012, Tortop, 2015b). Hızlandırma uygulamalarında öğrenciler üst sınıflara yerleştirilir, üst sınıflardan dersler alabilirler. Hızlandırma; erken okula kayıt olma (ilkokul birinci sınıfa yaşıtlarından erken girme gibi), sınıf atlama (yaşıtlarıyla aynı sınıfta öğrenim görürken bir veya iki sınıf üste geçmek gibi), birkaç sınıfı birleştirme, erken üniversiteye girme, ikili kayıt, ders hızlandırma, üstten ders alma, kurs ve seminerlere katılma şeklinde uygulamaları içerir (Tortop, 2015b; Sak, 2012). Ülkemizde hızlandırma ile ilgili çok az uygulama yapılmaktadır. Bunlar okula erken başlama ve bir sınıf atlatma şeklindedir. İleri düzey öğrenen bireylerin öğrenme hızlarının yüksek oluşu, programın da onun hızına uygun olarak sunulması gerekliliğini ortaya çıkarır.

Bu öğrenciler yaşıtlarından daha hızlı öğrenirler, bu yüzden program onların hızına göre ayarlanmalıdır.”

Diğer konu ise yaratıcı deneyimlerdir. İleri düzey öğrenen öğrencilerde yaratıcılık ve üretkenlik önemli özelliklerinde biridir. Bu öğrenciler somutluk, tekrar, benzer şeylerin yapılması gibi durumlardan hoşlanmazlar. Birçok üstün zekâlılık kuramında üretkenlik bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerin üzerinde çokça durduğu, üstün yeteneklilikle ilgili kuramlarda da yerini alan yaratıcılık Renzulli’nin (1977, 1986) Üçlü Yüzük Kuramı; Stenberg, (2005) Başarılı Zekâ Kuramı gibi; yeni fikirler, çözüm önerileri ortaya koyabilme yeteneğidir. Tannenbaum da üstün yetenekli bireyler, üretkenler ve performans gösterenler olarak sınıflandırmaktadır. Yani bir alanda önemli bir ortaya atan kişi de, bir alanda yüksek performans gösteren de üstün yetenekli olarak değerlendirilebilir. Ancak çoğu üstün yetenekli bireylerin belli alanlarda yenilik ortaya koydukları görülmektedir. İleri düzey öğrenen bireylerinde de ihtiyaç duydukları öğrenme ortamları yaratıcı deneyimleri sağlayan öğrenme ortamlarıdır (Tortop, 2015b)

 

“Bu öğrenciler, öğrendiklerini uygularlar, deney ve buluş yaparlar. Materyallere ihtiyaç duyarlar.” 

Bu öğrencilerin diğer ihtiyaç duydukları şey ise Hassas Eğitim (sensitive handling)’dir. Üstün zekâlı öğrenciler ile ilgili bir diğer sınıflandırma ise Dabrowski tarafından yapılmıştır. Bu sınıflandırmada, bu bireylerin aşırı uyarılabilirlik alanlarının olduğu belirlenmiştir. Gelişme potansiyelinin en önemli belirtisi aşırı uyarılabilirliktir. Dış dünya ile bağlantımızı sinir hücrelerimize bağlı reseptörlerle yaparız. Aşırı uyarılabilirlik dış dünyadaki uyartılara oldukça açık olmanın bir göstergesidir. Bu durum bireyin daha fazla ve yoğun deneyim yaşamasını sağlayabilir. Dabrowski beş alanda aşırı uyarılabilirlik olduğunu öne sürmektedir. Bunlar, psikomotor, duyusal, imgesel, zihinsel ve duygusal. Bunlardan imgesel, zihinsel ve duygusal alanda aşırı uyarılabilirliklerin yüksek olması durumu yaşanılanların daha derin yaşanmasına yol açabilir.

Üstün Zekâlı Öğrencilerin Aşırı Duyarlılık Alanlarına Göre Sınıflandırılması

Üstün Zekâlı Öğrencilerin Aşırı Uyarılabilirlik Alanları

Psikomotor; Fiziksel enerjilerin yüksekliği, hızlı konuşma, aşırı tepkisellik şeklinde görülür.

Duyusal; örneğin, tişörtün etiketinin kesilmesi nedeniyle oluşacak durumda sürtünen yerde hassasiyet gösterme ve rahatsız olma durumu. Kokuları tatları, sesleri, ışığı yoğun hissetme durumu.

İmgesel; yüksek hayal gücü yeteneğine sahiptirler. Olayları hatırlayabilir. Bir olay olmuşsa o olayın nasıl gerçekleştiğini hayaliyle görebilir. Gördükleri rüyaları kolay kolay unutmazlar.

Zihinsel; daha çok zor, karmaşık, zihinsel işlem gerektiren şeylerden hoşlanırlar. Akademik konular, bilim çok hoşlarına gider. Bu gruptaki bireyler, “Sana verilecek cezalardan biri ne olabilir?” sorusuna “Bilim ile ilgili kitaplarımdan beni ayırmak” diye cevap verebilir.

Duygusal; duygusal yoğunlukları yüksektir. Olaylardan yoğun bir şekilde etkilenebilirler. Korkuları, sevinçleri, mutlulukları yoğun yaşarlar. Empati yetenekleri yüksektir.

Yukarıda verilen aşırı uyarılabilirlik alanları bu çocukların ahlaki gelişimlerini de destekleyici özellik gösterir aslında. Ancak bu öğrencilerin bu durumlarının farkında olmak eğitimciler ve aileler için oldukça önemlidir.

“Bu öğrencilerin hassas olması nedeniyle eğitimleri zordur.”

İleri Düzey Öğrencilerin Özellikleri ve Yapılması Gerekenler

Bu öğrencilerin düşünme, öğrenme ve davranış kalıpları üç yönde sınıflandırılabilir;

 • İleri Entelektüel-Akademik Yetenek (Advanced Intellectual Ability)
 • Yüksek Derecede Yaratıcılık (High Degree of Creativity)
 • Yoğun Duyarlılık (Heightened Sensibilities)

Şimdi bu özelliklere uygun olarak nasıl bir pedagojik yaklaşım içerisinde olunması gerektiği üzerinde duralım (Smutny & von Fremd, 2011).

İleri Entelektüel Yetenek (Advanced intellectual ability) Olan Öğrenciler Neler Yapar?

 • Bağımsız ve yalnız başına çalışmayı ve oyun oynamayı tercih et
 • İki veya üç etkinliğin aynı anda olduğu çoklu görevlere konsantre olabilirler
 • Kendinde yaşça daha büyük kişiler ya da olgun kişilerle arkadaş olurlar
 • Yetişkinler ya da büyük çocuklar için kitap ve dergileri okurlar
 • Sebep-sonuç ilişkilerini gösterirler
 • Nedenlerin arkasındaki sebepleri bilirler
 • Hızlı öğrenir ve bilgiyi kolayca uygularlar
 • Alışılmadık mantıksal kavrayışları gösterirler
 • Akranlarına göre ileri düzey kelime hazinesine sahiptirler
 • Matematik oyunlarını ve sayılarla oynamayı sever, matematik problemlerini farklı yollarla çözülebileceğini bilirler
 • Olgun biri gibi konuşur ve olgunca düşünürler
 • Asenkron gelişim gösterirler.
 • Her şeye ilişkin nedenleri söyler ve bilirler
 • Eylemler, kurallar, fikirlerin mantığı hakkında tartışırlar

Yüksek Derecede Yaratıcılık (High degree of creativity) Olan Öğrenciler Neler Yapar?

 • Fikirleri farklı yollarla tartışır ve derinlemesine incelerler.
 • Problemlerin çözümünde farklı birçok yolu görürler.
 • Çok sayıda soru sorarlar ve aşırı derecede meraklıdırlar.
 • Kendi yollarıyla bağımsız bir şekilde problemleri çözmekten hoşlanırlar.
 • Kelimelerle oynamayı severler.
 • İlgilendikleri şeylere uzun süre dikkatlerini verirler.
 • Başka şeylerin farkına varmayacak şekilde dalabilirler.
 • Alışılmadık hobi ve ilgileri vardır.
 • Tutkulu bir şekilde koleksiyon yaparlar.
 • Parlak hayal güçleri bulunur.
 • Araçlar, oyuncaklar ve oyunlar icat ederler.
 • Yaptıkları şeyleri yeni yollarla düşünürler.
 • Çizmek, yazmak, inşa etmek, deney yapmak, hikaye anlatmak ve buluş yapmak hoşlarına gider.
 • Şarkı söyleme, bir alet ile oynamak, dans etmek, ritimle hareket etmek, pandomim yapmaktan hoşlanırlar.
 • Şarkı bestelerler, ritim ve ezgi oluştururlar.
 • Başka insanların görmediği ilişkisiz gibi görünen ilişkileri ve örüntüleri görürler.
 • Tahmin edilen ve rutin olan şeylere karşı isyan duygusu içindedirler.

Yoğun Duyarlılık (Heightened sensibilities) Olan Öğrenciler Neler Yapar?

 • Eylem ve anlaşmazlıkların çözümü, oyunların organize edilmesi gibi konularda adil bir liderlik gösterirler.
 • Neşe oluşturmak, gerilimi durdurmak için gelişmiş bir espri anlayışına sahiptirler.
 • Başkalarının konuşma, davranışlarını taklit edebilirler.
 • Oldukça aktiftirler
 • Eşitlik, adalet, sevgi, yaratılışın doğası gibi felsefi meseleleri tartışmaktan hoşlanırlar.
 • Gördükleri, işittikleri, dokundukları, tattıkları ve duydukları şeyleri alışılmadık duyarlılık ile ifade ederler
 • Fakirlik, kirlilik, ırkçılık, hayvanların soylarının tükenmesi gibi dünya problemlerine endişe duyarlar.
 • Doğrulanmasa bile önsezilerini takip etmeye yönelik isteklilik gösterir.
 • Yüksek enerji, odaklanma ve yoğunlaşma gösterirler.
 • Mükemmel olmayan şeyler rahatsız eder.
 • Aşırı duyarlı ve eleştireldirler.
 • Kavramlara ve ruhsal değerlere sezgisel duyarlılık göster

İleri Düzey Öğrenenler İçin Öğretim Stratejileri

İleri düzey öğrenen öğrenciler için en uygun eğitimsel stratejiler, gruplama stratejilerinden olan homojen ve heterojen gruplama stratejileri ve tam zamanlı ve yarı zamanlı gruplama stratejileri, mentörlük, tutorluk, hızlandırma gibi eğitimsel stratejilerdir.

Gruplama: Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimsel ihtiyaçlarının giderilmesinde onların akademik benlik algılarının gelişimi, akademik başarılarının artması, sosyo-duygusal özelliklerinin gelişimi için yirmiye yakın gruplama stratejisi önerilmiştir. Bunları inceledikten sonra benim düşüncem şudur, ileri düzey öğrenen öğrencilerin, akranlarından tam zamanlı olarak ayrılması sosyo-duygusal gelişimlerinde olumsuz durumlar oluşturabileceği için yarı zamanlı olarak ayrılmaları daha uygun olacaktır. Bunun yanında akademik başarılarının artması için kendisi gibi olan akranları ile gruplama yapılması gerekir. Akademik benlik algılarında düşüş olmaması için de normallerle aynı okulda olması da uygun olacaktır.

Mentörlük: Mentörlük, bilgi ve deneyimi fazla olan bireyden bilgi ve deneyimi az olan bireye bilgi ve deneyim aktarımıdır. Mentörlük, üstün yetenekli öğrenciler için en etkili eğitimsel stratejilerden biridir. Mentörlüğün online olarak uygulanması ÜYÜKEP programında önerilmektedir (Tortop, 2015a).

Tutorluk: Mentörlükte olan deneyim aktarımı yerine daha bilginin aktarıma önem veren, kısa süreli, daha formal bir yaklaşımdır. Bir çeşit özel ders öğretmenliği denebilir.

Hızlandırma: Öğretimsel içeriğin ileri düzey öğrenen öğrenciye daha erken verilmesidir. Birçok uygulama çeşidi bulunmaktadır.

İleri Düzey Öğrenen Çoğu Olan Ailelere Öneriler

 • Çocuğunuzu bireysel farklılıklarını en kısa zamanda bir uzmandan yardım alarak öğreniniz.
 • Bu bireysel farklılıklara uygun olarak nasıl bir ev, okul, arkadaş ortamında uyarlamalar yapılması gerektiğini anlayınız ve uygulamaya başlayınız.
 • İleri düzey öğrenen öğrencilerde en önemli kazanılması gereken öz-düzenleme becerileri, ders çalışma becerileri gibi becerilerdir. Bu becerilerin kazandırılması için eğitimsel yaklaşımları uygulayınız.
 • İleri düzey öğrenen öğrencilerde, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü gibi özel eğitim gereksinimleri karşımıza çıkabilir. Bu duruma iki kere farklılık adı verilir. Bunların eğitimleri ile ilgili bilgileniniz.
 • İleri düzey öğrenen öğrenciler zaman zaman başarı düşüklüğü gösterebilir, bu durumda motivasyonlarını düzenleyebilmeleri için stratejiler öğretiniz.
 • İleri düzey öğrenen öğrencilerin öğrenme açlıklarının giderilmesi için uygun öğretimsel içeriğin sunulmasına özen gösteriniz.
 • Ebeyevn otorite stillerinizi belirleyiniz. Bunu yönelik rehberlik alınız.
 • Ev ortamında yaratıcılığı teşvik edici bir ebeveyn misiniz? Bunu araştırınız. Kendinizi bu konuda bilinçlendiriniz.
 • Çocuklarınızın hedeflerini belirlemede ölçütler oluşturmalarına yardımcı olunuz. Ölçüt getirmeden verilecek çözümlerin geçici olacağını düşününüz.
 • Çocuklarınız ile yetenek alanı oluşturacak ya da genişletecek şekilde vakit geçiriniz.
 • Çocuklarınıza kendi ihtiyaçlarınızı birleştiren vakit geçirmeler onlara yarar sağlamayacaktır.
 • Çocuklarınızın bilişsel gelişimlerinin yanında ahlaki gelişimlerini ihmal etmeyiniz.
 • Çocuklarınıza çok soru çözdürmek yerine karmaşıklık ve zorluk düzeyi yüksek sorular çözdürünüz.
 • Çocuklarınız ile konuşurken soracağınız sorular onların düşünmelerini ve araştırmalarını teşvik edici sorular olmasına dikkat ediniz.
 • Kendi öz-düzenlemenizi yapınız. Bu onlara örnek olacaktır.
 • Çocuğunuzun yetenek gelişimine ve öz-düzenlemesine engel olacak ortamlardan uzak durmasını sağlayınız. Örneğin dede ve ninesinin yanında bunu görebilir, bunlarla ilgili büyüklerle sözleşme yapınız.
 • Siz çocuğunuzun ödül ceza merkezi olmak yerine, kendisi kendisinin ödül ceza merkezi olmasını sağlayınız.
 • Yabancı dil, iyi bir anadil olmadan olmaz. Bu yüzden anadilini çok iyi kullanması için uğraşınız.
 • İleri düzey öğrenen öğrenciler ile ilgili akademik yayınları takip ediniz.
 • Lise eğitimine kadar çocuğunuzun gelişimi için yaptıklarınızın çok kıymetli olduğunu unutmayınız.

Kaynaklar

 • Sak, U. (2011). Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Modeli (ÜYEP) ve sosyal geçerliği. Eğitim ve Bilim, 36, 213-229.
 • Smutny, J.F., & von Fremd, S.E., (2011). Teaching Advanced Learners in the General Education Classroom: Doing More With Less!. Corwin Publishing.
 • Tortop, H.S. (2015a). Üstün yetenekliler üniversite köprüsü eğitim programı ÜYÜKEP Modeli: Genç Bilge Yayıncılık.
 • Tortop, H.S. (2015b). Üstün zekâlılar eğitiminde farklılaştırılmış öğretim, müfredat farklılaştırma modelleri. İstanbul: Genç Bilge Yayıncılık.
 • Tortop, H.S., & C. Eker (2014). Üstün yetenekliler eğitim programlarında öz-düzenlemeli öğrenme neden yer almalıdır?. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(1), 23-41.
 • Tortop, H.S. (2018). Yaratıcı anneye sihirli notlar. İstanbul: Genç Bilge Yayıncılık

İDÖFED ile daima ileriye

Türkiye’de açılan İDÖFED programları ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız